Sun Pool Heating – Slovenian

59 EUR/KIT in Webshop:
http://sun-pool-heating.unas.hu/si/spd/001/Solar_Magic_Carpet_II_kit_ohrev_bazenu_324_m

Vykurujte bazén slnečnou energiou konečne za dostupnú cenu.

Ponúkame Vám najlacnejšie riešenie pomocou solárneho panela s jednoduchou, ale vynikajúcou konštrukciou!

Dá sa zložiť aj rozložiť v priebehu 2-3 minút.

Bez nástrojov, lepidla a skrutiek, montáž k bazénu sa uskutočňuje pomocou lacných 32 mm PVC odpadových trúbok.

Rozmery balíka: 36 cm x 31 cm x 12 cm, 5,10 kg
Obsah balíka:

2 ks solárneho panelu-koberca (2 x 2 m x 1,12 m, brutto plocha 4,24 m2, netto vyhrievacia plocha 3,24 m2, 1 ks setu na opravu, 2 vrecia, 4 ks spojovacích trubiek, 2 ks nátrubkov, 16 ks pások na viazanie káblov, 1 ks silikónového lepidla, návod na použitie.
(Minimálne množstvo potrebné k montáži).
(Pri určitých cirkulačných čerpadlách môže byť potrebná plus jedna flexibilná hadica).

Pri tejto zostave musí zákazník umiestniť podľa inštrukcií spojovacie trubky do panelov pomocou silikónového lepidla a pások na viazanie káblov. Z toho dôvodu nie je možné solárne panely hneď sprevádzkovať, je potrebné vyčkať dobu schnutia, ktorá predstavuje 4 hodiny ale skôr 24 hodín!

Popis:

Zariadenie bolo navrhnuté pre nafukovacie alebo plechové nadzemné záhradné bazény respektíve k ich nízko-výkonnostným čerpadlám (max. 75 watt, 3200 litrov/hodina). Podľa posledných testov sa môže použiť aj k čerpadlám s vyšším výkonom, ktoré sú súčasťou strojovej výbavy veľkých vsadených bazénov za podmienky, že minimálne 4 panely sú pospájané jeden vedľa druhého a ďalšie panely sú s nimi rovnobežne. Je potrebné sa vyhnúť pretlaku rozvetvením vody pred solárnymi panelmi.

Solárny panel je zhotovený z tenkej, pevnej PVC fólie, čím je zabezpečené dokonalé odovzdávanie tepla vode. V prípade poškodenia sa dá ľahko opraviť pomocou silikónového lepidla a pások na viazanie káblov.

Rozmer jedného solárneho panela je 2 x 1,12 m, čistá vyhrievacia plocha činí 1,62 m2. Solárny panel funguje celoprietokovo, nie sú teda potrebné žiadne drahé, špeciálne ventily alebo kohútiky.

Odoláva ľadovcu, silnému vetru, postúpaniu. Dá sa ľahko čistiť a odvzdušniť.

Viaže sa pomocou lacných 32-mm PVC odpadových trúbok medzi bazén a cirkulačnú tlakovú vetvu. 32 mm sú aj cirkulačné čerpadlá a aj k nim patriace flexibilné hadice. Za normálnych okolností nie je potrebné lepidlo ani sťahovacia páska. Ak panel nie je potrebný, dá sa jednoduchým povyťahovaním trúbok zo seba ľahko odviazať od systému (a odložiť). Pomocou 2 m PVC trúbok sa dá namontovať aj ďalej od bazéna, keďže v trúbkach s hladkými stenami je prúdenie oveľa lepšie ako vo flexibilnej hadici.

Je ľahko ovládateľný a ohýbateľný, väčší počet solárnych panelov poskytuje veľkú variabilitu spájania využijúc možnosti priestoru v okolí bazéna. Je rozšíriteľný o ďalšie zostavy.

Je umiestniteľný v šikmej polohe, opretý o plot, zavesený na stenu alebo držiak, vedľa seba alebo rovnobežne v závislosti od výkonu čerpadla. Na bokoch solárneho panela je suchý zips, panely sa tak dajú pripojiť jeden vedľa druhého respektíve sa dajú pripojiť k vreciam, do ktorých sa môžu umiestniť trúbky, drevené latky alebo 32 mm trúbky a pomocou vriec zavesiť. Položené na zemi však nepotrebujú žiadne uchytenie.

Jeden solárny panel má objem 14 l, čo stačí na pohltenie slnečnej energie po dobu 15-30 minút bez tepelnej straty. To umožňuje etapovité fungovanie cirkulačného vodného čerpadla, čím sa ušetrí veľké množstvo elektriny. Toto je možné zabezpečiť pomocou časovača. Etapovitou funkciou sa dá získať 30-60 litrov až 40-50 stupňovej vody, čo je možné využiť na vykúrenie jakuzzi alebo malého bazénu. Obareniu je možné predísť jednoduchým prepojením.

Na nafukovacie produkty sa vzťahuje 6 mesačná záruka výmeny tovaru. Pri prvom spustení respektíve pri dosiahnutí maximálnej teploty sa prejavia prípadné výrobné chyby. V takýchto prípadoch tovar neopravujeme, ale vymieňame. Výrobná chyba je ľahko zistiteľná a odlíšiteľná od poruchy spôsobenej pretlakom. Vďaka jednoduchosti zariadenia je pri normálnej prevádzke prakticky vylúčená akákoľvek porucha. Na chyby spôsobené užívateľom ako napríklad pretlakom spôsobené trhliny, rezy alebo vpichy sa záruka nevzťahuje. Zariadenie nemá žiadne zničiteľné súčasti.

Odporúčaný počet zostáv:

Pre bazén s priemerom 3,6 m (6000 litrov) odporúčame 1 zostavu.

Pre bazén s priemerom 4,5 m (11 000 litrov) odporúčame 2 zostavy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *